EVÉNEMENTS CULTURELS

Forum Génération Egalité (du 30 juin au 2 juillet 2021) : la France parraine une initiative de mobilisation internationale en faveur de la reconnaissance et la promotion des femmes professionnelles de santé/Nəsil Bərabərlik Forumu (30 iyun-2 iyul 2021): F

La France co-présidera cet été, du 30 juin au 2 juillet, avec le Mexique et en partenariat avec ONU Femmes, le « Forum Génération Egalité » qui sera le plus grand évènement mondial jamais organisé en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes depuis la Conférence de Pékin en 1995. A cette occasion elle parraine une initiative de mobilisation internationale en faveur de la reconnaissance et la promotion des femmes professionnelles de santé qui fait écho aux enjeux posés dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19. Tous les Etats sont invités à s’y associer.  

 

1) Le Forum Génération Egalité : depuis Paris, du 30 juin au 2 juillet 2021, la plus grande manifestation internationale en faveur des droits des femmes depuis la Conférence de Pékin en 1995. 

 

La France co-présidera cet été, du 30 juin au 2 juillet, avec le Mexique et en partenariat avec ONU Femmes, le « Forum Génération Egalité » qui sera le plus grand évènement mondial jamais organisé en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes depuis la Conférence de Pékin en 1995.  Ce Forum constituera un tournant historique pour faire progresser les droits des femmes dans le monde en réunissant les féministes du monde entier, les États, les organisations internationales, le secteur privé et les fondations afin de nous engager collectivement à faire progresser les droits des femmes par des actions concrètes. 

 

Le Forum mettra ainsi en avant des initiatives clés issues de six coalitions d’action, rassemblant États, organisations internationales, société civile, secteur privé et fondations, et qui seront mises en place sur une période de cinq ans, avec pour objectif l’atteinte de progrès structurels dans chaque domaine : (i) la lutte contre les violences faites aux femmes, (ii) les droits et santé sexuels et reproductifs et le droit à disposer de son corps, (iii), la justice et les droits économiques, (iv) l’action féministe pour la justice climatique,(v) l’innovation et la technologie au service de l’égalité entre les femmes et les hommes, et (vi) les mouvements et leadership féministes.

 

2) La France parraine une initiative de mobilisation internationale en faveur de la reconnaissance et la promotion des femmes professionnelles de santé et appelle tous les pays à s’y associer.

 

La France porte dès à présent, en  vue du rendez-vous du « Forum Génération Egalité », une initiative de mobilisation internationale afin de reconnaitre et promouvoir la place des femmes dans le secteur de la santé.

 

Bien que comptant pour la grande majorité des professionnels de santé à travers le monde, les femmes subissent en effet d’importantes discriminations de genre dans l’exercice de leur profession. A l’échelle mondiale, il existe une différence de salaire de 11% entre les femmes et les hommes dans les secteurs de la santé. Par ailleurs, ce sont les hommes qui occupent majoritairement les professions de médecins, de dentistes et de pharmaciens. En outre, 75% des postes à responsabilité dans la gouvernance des systèmes de santé sont masculins eux aussi. Enfin et surtout, ces statistiques ne rendent pas compte de la contribution massive des femmes dans la provision des soins informels et familiaux très souvent non-rémunérés.

 

Cette initiative, parrainée par la France et portée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’ONG Women in Global Health (WGH), a l’ambition de mener un plaidoyer pour mobiliser les acteurs de la santé à l’échelle mondiale à favoriser la mise en place de mesures concrètes en faveur de : 

 

1. l’augmentation de la proportion de femmes parmi les responsables de la santé ;

2. la reconnaissance du travail non rémunéré, l’amélioration de la rémunération, la réduction de l'écart entre hommes et femmes ;

3. la protection contre le harcèlement et les violences sexuelles ;

4. la garantie de conditions de travail sécurisées et décentes, y compris la protection contre les infections.

 

Les organisations participantes seront invitées à agir concrètement dans leur environnement respectif pour promouvoir le rôle des femmes dans le secteur de la santé en s'attaquant à un ou plusieurs des piliers mentionnés ci-dessus.

 

Pour plus d’information, consultez le site 

en francais

 

***

 

Fransa bu yay 30 iyun-2 iyul tarixlərində Meksika ilə, BM Qadınlarının (UN Women)  əməkdaşlığı ilə « Nəsil Bərabərlik Forumu » tədbirinin həmsədri olacaq. Bu tədbir, 1995-ci ildə Pekin Konfransından bəri gender bərabərliyi və qadın hüquqları sahəsində ən böyük tədbir olacaqdır. Bu münasibətlə, Fransa, Covid-19 pandemiyasının mövcud şəraitində ortaya çıxan çətinliklərlə üzləşən qadın səhiyyə işçilərinin tanınması və vəzifələrində yüksəldilmələri üçün beynəlxalq bir səfərbərlik təşəbbüsünə sponsorluq edir. Bütün dövlətlər iştirak etməyə dəvət olunur.

 

1) Nəsil Bərabərlik Forumu : Parisdən, 30 iyun-2 iyul 2021 tarixlərində, 1995-ci il Pekin Konfransından sonra qadın hüquqları lehinə ən böyük beynəlxalq tədbir.

 

Fransa bu yay 30 iyun-2 iyul tarixlərində Meksika ilə, BM Qadınlarının (UN Women)  əməkdaşlığı ilə « Nəsil Bərabərlik Forumu » tədbirinin həmsədri olacaq. Bu tədbir, 1995-ci ildə Pekin Konfransından bəri gender bərabərliyi və qadın hüquqları sahəsində ən böyük tədbir olacaqdır. Bu Forum, dünyanın müxtəlif ölkələrinin feministləri, dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları, özəl sektor və fondlarını bir araya gətirərək, konkret fəaliyyətlər vasitəsilə qadın hüquqlarını inkişaf etdirməyi öhdələrinə götürərək, dünyada qadın hüquqlarının inkişafı sahəsində tarixi bir dönüş nöqtəsi olacaqdır.

 

Beləliklə bu forum dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətini, özəl sektorları və fondları bir araya gətirən, hər sahədə struktural irəliləyiş əldə etmək məqsədi ilə beş il müddətində həyata keçiriləcəkdir : (i) qadınlara qarşı şiddətə qarşı mübarizə, (ii) cinsi və reproduktiv hüquqlar və sağlamlıq, bədəninə sərəncam vermək hüququ, (iii) ədalət və iqtisadi hüquqlar, (iv) iqlim ədaləti üçün feminist fəaliyyət, (v) qadınlar və kişilər arasında bərabərlik xidmətində yenilik və texnologiya, (vi) feminist hərəkatları və liderlik.

 

2) Fransa qadın səhiyyə mütəxəssislərinin tanınması və vəzifələrində yüksəldilməsi üçün beynəlxalq bir səfərbərlik təşəbbüsünə sponsorluq edir və bütün ölkələri bu işə qoşulmağa çağırır.

 

« Nəsil Bərabərliyi Forumu »nu nəzərə alaraq, Fransa qadınların səhiyyə sahəsindəki yerinin tanınması və vəzifələrində yüksəldilməsi üçün beynəlxalq bir səfərbərlik təşəbbüsü həyata keçirir.

 

Dünyadakı səhiyyə işçilərinin böyük əksəriyyətini nəzərə alaraq, qadınlar peşələrində ciddi cinsi ayrı-seçkilikdən əziyyət çəkirlər. Qlobal olaraq səhiyyə sektorlarında qadınlar və kişilər arasında 11% əmək haqqı fərqi var. Bundan əlavə, əsasən həkim, diş həkimi və əczaçı peşələrində adətən kişilər çalışır. Bundan başqa, səhiyyə sistemlərinin idarəedilməsində məsul vəzifələrin 75% -i də kişilərdir. Nəhayət və ən önəmlisi, bu statistika qadınların ailə qayğısının təmin edilməsində qeyri-rəsmi və çox vaxt ödənişsiz kütləvi töhvəsini nəzərə almır.

 

Fransa tərəfindən maliyyələşdirilən və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) və Qlobal Qadınlar Sağlamlığı (WGH) ilə ortaq şəkildə həyata keçirilən bu təşəbbüs, konkret tədbirlərin həyata keçirilməsini təşviq etmək üçün, sağlamlıq sahəsində çalışanları qlobal səviyyədə səfərbər etməyi dəstəkləyən kampaniyaya rəhbərlik etmək niyyətindədir :

 

1. Səhiyyədə məsul şəxslər arasında qadınların sayının artırılması; 

2. Ödənişsiz işin tanınması, əmək haqqının yaxşılaşdırılması, qadın və kişi arasındakı fərqin azaldılması; 

3. Təcavüz və cinsi zorakılığa qarşı qorunma;

4. İnfeksiyalara qarşı qorunma da daxil olmaqla təhlükəsiz və layiqli iş şəraitinin təmin edilməsi.

 

İştirakçı təşkilatlar yuxarıda göstərilən şərtlərin birinə və ya bir neçəsinə əməl edərək qadınların səhiyyə sektorundakı rolunu təşviq etmək üçün öz mühitlərində konkret fəaliyyət göstərməyə dəvət ediləcəklər.

 

Əlavə məlumat üçün 

englais

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow