FR

EVÉNEMENTS CULTURELS

Concours pour des candidats francophones de la région de Sheki : « Visite de la vieille ville de Sheki fondée sur les mémoires d’Alexandre Dumas »/Şəki bölgəsində yaşayan frankofon namizədlər üçün yarışma : « Qədim Şəki turu Aleksandr Dümanin xatirələ

shekiconcours

Premier prix : un voyage culturel en France.

A terme : se donner la chance de devenir guide touristique francophone de la vieille ville de Sheki. 

Appel à candidatures : date limite 15 avril 2021

Le célèbre écrivain français, Alexandre Dumas a résidé à Sheki au 19ème siècle. Il relate cet épisode dans son ouvrage « Voyage au Caucase » qui retrace le voyage qu’il a effectué dans cette région en 1858 et 1859. 

Le Centre régional d’information touristique de Sheki prévoit de réaliser prochainement un parcours touristique de découverte de la vieille ville de Sheki dédié aux visiteurs étrangers intitulé « Visite de la vieille ville de Sheki fondée sur les mémoires d’Alexandre Dumas ». 

L’Ambassade de France en Azerbaïdjan et l’Institut français d’Azerbaïdjan souhaitent encourager la réalisation de ce projet et organisent pour cela un concours dédié à de jeunes francophones de Sheki disposant d’une première expérience de guide touristique pour leur permettre  de gagner un voyage en France et de devenir à terme guide francophone de ce parcours Alexandre Dumas auprès du Centre régional d’Information touristique de Sheki.   

Ce concours sera organisé en deux étapes : la première étape permettra de sélectionner sur dossier et entretien oral trois candidats francophones pour bénéficier d’une présentation générale du projet du parcours touristique inspiré des mémoires d'Alexandre Dumas à Sheki.

Lors de la deuxième étape, le meilleur guide touristique francophone de ce parcours remportera le premier prix, un voyage culturel et touristique en France.

Découvrez ici le calendrier et les modalités de participation à ce concours

Présentez-vite votre candidature. Jusqu’au 15 avril 2021. 

***

Mükafat : Fransaya səyahət.

Nəticədə: özünüzə qədim Şəki şəhərinin fransızdilli turist bələdçisi olmaq şansı verin.

Namizədliyə çağırış : son tarix 15 aprel

Məşhur Fransız yazıçısı Aleksandr Düma 19-cu əsrdə Şəkidə olmuşdur. Bu epizodu o, 1858 və 1859-cu illərdə bu bölgəyə etdiyi səyahətdən bəhs edən « Qafqaza səyahət » adlı kitabında işıqlandırır. 

Şəki Regional Turizm İnformasiya Mərkəzi, yaxın gələcəkdə xarici qonaqlar üçün Şəkidə Aleksandr Dümanın xatirələri əsasında « Qədim Şəki turu Aleksandr Dümanin xatirələri ilə » adlı gəzinti turu təşkil etməyi planlaşdırır. 

Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyi və Fransız İnstitutu bu layihənin həyata keçirilməsini təşviq etmək arzusundadır və bu məqsədlə, Şəkidə yaşayan, bələdçisi kimi ilk təcrübəsi olan gənc frankofonlara həsr olunmuş bir müsabiqə təşkil edir. Müsabiqənin qalibi Fransa səyahət və Şəki Regional Turizm Məlumat Mərkəzinin bu marşrut üzrə frankofon bələdçisi olmaq imkanı qazanacaqdır.

Bu müsabiqə iki mərhələdə təşkil ediləcək: Birinci mərhələ, Alexandre Dümanın Şəki xatirələri marşrutunun ümumi təqdimatından faydalanmaq üçün dosya üzərindən və şifahi müsahibə vasitəsilə üç fransız dilli namizədin seçilməsinə imkan verəcəkdir. İkinci mərhələdə bu marşrut üzrə bir nəfər ən yaxşı fransızdilli turist bələdçi birinci mükafatı qazanacaq.

Müsabiqənin təqdvimi və şərtləri barədə tanış olun

Sənədlərinizi göndərməyə tələsin : son tarix 15 aprel 2021-ci il

CALENDRIER ET ANNONCES

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow