FR

EVÉNEMENTS CULTURELS

Offre de formation de courte durée de l’ENA (Ecole nationale d’administration) : appel à candidature auprès des ONG./ENA-dan (Milli İdarəetmə Məktəbi) qısamüddətli təlim təklifi: QHT-lər üçün müraciət çağırışı.

En 2021, l’École nationale d’administration propose une offre de formation continue. L’Ambassade de France en Azerbaïdjan dispose d’un certain nombre de bourses pour les représentants d’organisations non gouvernementales, qui souhaitent se perfectionner dans leur domaine respectif. 

 

Les stages sous forme de webinaire en ligne concernent les thématiques suivantes :

 

Date

Titre

Langue d’enseignement

Format

17-21 mai

Gestion des ressources humaines et

management dans la fonction publique

Français

Distanciel : en ligne

18-21 mai

Protection de l’environnement :

approche réglementaire de l’Union européenne

Français

Distanciel : en ligne

21-25 juin

Negociating within and with the European Union

Anglais

Distanciel : en ligne

5-9 juillet

Préparation et exécution du budget de l’Etat

Français

Distanciel : en ligne

5-9 juillet

Public administration reforms

Anglais

Distanciel : en ligne

6-10 septembre

Organisation du travail parlementaire :

la fonction de contrôle du Parlement

Français

Distanciel : en ligne

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’ENA au moins un mois et demi avant le début de la formation. Les candidats seront invités à un entretien de sélection à l’Ambassade. Les dossiers seront ensuite communiqués à l’ENA qui procédera à un examen.

 

Les candidats doivent être âgés de 45 ans au maximum, justifier d’au moins trois ans d’expérience professionnelle, de quatre années d’études supérieures, et doivent impérativement parler et comprendre le français ou l’anglais selon la langue de la formation choisie. 

 

Les dossiers des candidats doivent être transmis à l’Ambassade de France (Bakou, 9, rue Rasul Rza), au nom de Monsieur Jérôme KELLE, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, au plus tard le 1er avril 2021 et être constitués de la façon suivante :

 

  • - CV (en français ou en anglais) ;
  • - Lettre de motivation (en français ou en anglais) présentant la formation souhaitée ;
  • - Attestation de travail ;

Présentation d’une certification internationale de maîtrise de la langue française de niveau B2 ou B1 au minimum (DELF ou TCF) ou de maîtrise de l’anglais de niveau B2 (TOEFL, IELTS).  

***

2021-ci ildə Paris Ali İdarəçilik Məktəbi (ENA) bir sıra təlimlər təşkil edir. Fransa Səfirliyi, öz sahəsində inkişaf etmək istəyən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə yönələn bəzi təqaüdlər irəli sürür. 

Onlayn seminar şəklində aparılan təcrübələr aşağıdakı mövzulara aiddir :  

 

Tarix

Təlim

Dil

Format

17-21 may

İnsan resurslarının idarə edilməsi və ictimai xidmətdə idarəetmə

fransız

Onlayn

18-21 may

Ətraf mühitin qorunması: Avropa Birliyinin tənzimləyici yanaşması

fransız

Onlayn

21-25 iyun

Avropa Birliyi daxilində və Avropa Birliyi ilə danışıqlar

ingilis

Onlayn

5-9 iyul

Dövlət büdcəsinin hazırlanması və icrası

fransız

Onlayn

5-9 iyul

Dövlət idarəetməsi islahatları

ingilis

Onlayn

6-10 sentyabr

Parlament işinin təşkili : Parlamentin nəzarət funksiyası

fransız

Onlayn

Namizədlərin dosyaları təlimin başlanma tarixindən ən azı ay yarım əvvəl ENA-ya göndərilməlidir. Namizədlər seçim müsahibəsi üçün Səfirliyə dəvət olunacaqlar. Daha sonra sənədlər nəzərdən keçirilmək üçün ENA-ya göndəriləcək.. 

 

Namizədlərin yaşı 45-dən yuxarı olmamalıdır, ən azı üç il iş təcrübələri və ən azı dörd illik ali təhsilləri olmalı və onlar mütləq, seçilmiş təlimə uyğun olaraq fransız və ya ingilis dilində danışmalı və başa düşməlidirlər. 

 

Müraciət edənlərin sənədləri ən geci 1 aprel 2021-ci il tarixinə qədər Fransa səfirliyinin Mədəniyyət və Əməkdaşlıq Müşaviri cənab Jerom KEL adına göndərilməli (Bakı şəhəri, Rəsul Rza küçəsi, 9) və aşağıdakı kimi tərtib edilməlidir:

 

  • - CV (fransız və ya ingilis dilində);
  • - Namizədin seçdiyi təlimi təqdim edən motivasiya məktubu (fransız və ya ingilis dilində);
  • - İş haqqında arayış;
  • - Ən az B2 və ya B1 səviyyəsində fransız dili (DELF və ya TCF) və ya B2 səviyyəsində ingilis dili (TOEFL, IELTS) sertifikatı.

 

 

CALENDRIER ET ANNONCES

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow