EVÉNEMENTS CULTURELS

NUIT DES IDÉES Jeudi 30 janvier 2020, à 19h00, à l’UFAZ (Université franco-azerbaïdjanaise, 183 rue Nizami) Débat interactif : La planète est-elle un être vivant ?

nuit fr

NUIT DES IDÉES 
Jeudi 30 janvier 2020, à 19h00, à l’UFAZ (Université franco-azerbaïdjanaise, 183 rue Nizami)
Débat interactif : La planète est-elle un être vivant ?

Changement climatique, recrudescence des catastrophes naturelles (incendies, sécheresses, inondations, etc.), impact sur la mer Caspienne, la planète est-elle en danger ?

 

Célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations : chaque année, la Nuit des idées est une invitation à discuter librement de l’actualité, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps. A cette occasion, nous vous proposons cette année de venir assister à l’UFAZ à un débat d’idées ayant pour thème : « La planète est-elle un être vivant ? »

Cet événement est organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français d’Azerbaïdjan en partenariat avec l’Académie Nationale des Sciences d’Azerbaïdjan et l’Université Franco-Azerbaïdjanaise.

L’événement est ouvert à toutes les personnes intéressées, étudiants, professeurs, scientifiques, philosophes, parents, simples citoyens. Le débat d’idées sera ouvert par M. Dominique Gentils, Premier conseiller de l'Ambassade de France et M. Ilham Mammadzada, Directeur de l'Institut de Philosophie de l'Académie Nationale des Sciences.
 
Au programme, échange entre un chercheur français et deux académiciens azerbaïdjanais : Prog%20NDI.pdf

-    Jean-François Crétaux, Chercheur au CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) : « Des technologies spatiales modernes pour comprendre les effets du changement climatique sur l’être-vivant planétaire »
-    Ramiz Mammadov, Directeur de l'Institut de Géographie de l'Académie nationale de Sciences : « La mer Caspienne - un attribut géographique unique et une « relique » de la planète »
-    Zaur Rashidov, Chercheur à l'Institut de Philosophie de l'Académie Nationale des Sciences : « Approche ésotérique de l’Univers dans la tradition du Tasawwuf »

La soirée sera animée par M. Jérôme Kelle, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France et Directeur de l'Institut français d'Azerbaïdjan, et par Mme Zohra Aliyeva, Directrice des Relations Internationales de l'Institut de Philosophie de l'Académie Nationale des Sciences.

Entrée libre
Soirée en français et en azerbaïdjanais avec traduction simultanée. 
Cocktail de clôture offert par Tovuz-Baltiya

 

nuit azİDEYALAR GECƏSİ 
Cümə axşamı 30 yanvar, saat 19.00, UFAZ (Fransız-Azərbaycan Universiteti, Nizami küçəsi 183)
İnteraktiv müzakirə : Planet canlı varlıqdırmı ?

İqlim dəyişikliyi, artan təbii fəlakətlər (yanğınlar, quraqlıqlar, daşqınlar və s.), bunların Xəzər dənizinə təsiri - planet təhlükədədirmi?

Ölkələr və mədəniyyətlər, elm sahələri və nəsillər arasında fikir mübadiləsinin qeyd edilməsi : İdeyalar gecəsi hər il sərbəst şəkildə aktual məsələləri müzakirə etməyə, hər sahədə fikir irəli sürənləri dinləməyə, dövrümüzün əsas problemləri üzərində fikir mübadiləsi etməyə dəvət edir. Biz də bu münasibətlə sizi, « Planet canlı varıqdırmı ? » mövzusunda aparılan müzakirədə iştirak etmək üçün UFAZ-a dəvət edirik. 

Bu tədbir, Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyi və Fransız İnstitutu tərəfindən, Milli Elmlər Akademiyası və Fransız-Azərbaycan Universitetinin əməkdaşlığı ilə təşkil edilir. 

Tədbir maraqlanan hər kəsə açıqdır - tələbələr, müəllimlər, elm sahəsində çalışanlar, filosoflar, tələbə və şagirdlərin valideynləri, sadə vətəndaşlar. Müzakirələr, Fransa Səfirliyinin birinci müşaviri cənab Dominik Jantiy və Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru cənab İlham Məmmədzadənin açılış nitqləri ilə başlayacaq. 

Proqramda, bir fransız tədqiqatçısı ilə iki azərbaycanlı akademik arasında fikir mübadilələri olacaq : Prog%20NDI%20AZ.pdf

-    Jan-Fransua Kreto, Fransa Milli Kosmik Araşdırmaları mərkəzinin tədqiqatçısı (CNES). Mövzu : « Canlı planetdə baş verən iqlim  dəyişikliyini anlamaq üçün müasir kosmik metodlar »
-    Ramiz Məmmədov, Milli Elmlər Akademiyası coğrafiya institutunun direktoru. Mövzu : « Xəzər dənizi - planetimizin unikal və relikt coğrafi obyekti »
-    Zaur Rəshidov, Milli Elmlər Akademiyası fəlsəfə institutunun tədqiqatçısı. Mövzu : « Təsəvvüfdə kainat nizamının ezoterik təsviri »

Tədbir, Fransa Səfirliyinin Mədəniyyət və Əməkdaşlıq müşaviri, Fransız İnstitutunun direktoru cənab Jerom Kel və Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfə institutunun beynəlxalq əlaqələr söbəsinin müdiri xanım Zöhrə Əliyeva tərəfindən aparılacaq. 

Giriş sərbəstdir
Tədbir sinxron tərcümə ilə fransız və azərbaycan dillərində keçiriləcək
Tədbirin, Tovuz-Baltiya tərəfindən təşkil edilən kokteyl ilə sonlanacaq. 

 

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow