EVÉNEMENTS CULTURELS

Programme ACCES PARCECO 2020 pour en faveur des relations entre les laboratoires français et d’Europe centrale et orientale (Azerbaïdjan éligible).

Programme ACCES PARCECO 2020 pour en faveur des relations entre les laboratoires français et d’Europe centrale et orientale (Azerbaïdjan éligible).

Le programme ACCES PARCECO a pour objectif de favoriser et d'intensifier les relations entre les laboratoires français et ceux des pays d'Europe centrale et orientale. 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) lance 2  appels d’offres :


- ACCES pour cofinancer l’ACCUEIL DE CHERCHEURS DES PAYS D’EUROPE  CENTRALE ET ORIENTALE DANS DES SÉMINAIRES, COLLOQUES OU CONGRÈS ORGANISÉS EN FRANCE

acces


- PARCECO pour cofinancer la PARTICIPATION DE CONFÉRENCIERS FRANÇAIS À DES SÉMINAIRES OU DES ÉCOLES D’ÉTÉ ORGANISÉS DANS LES PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

parceco

Les liens pour accéder à ces appels d’offre sont les suivants :


https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2020.html


https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2020.html

 

L’appel à candidatures est en cours jusqu’au 26 janvier 2020. 

***


Fransız laboratoriyaları ilə mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrinin (Azərbaycan daxil olmaqla) birgə əməkdaşlığına təkan verəcək ACCES PARCECO (sənaye parkları) 2020 proqramı.

ACCES PARCECO  proqramı fransız laboratoriyalarının mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrinin həmkarları ilə əlaqələrin yaradılmasına və inkişafına dair irəli sürülən bir layihədir.
Fransa Ali Təhsil, Tədqiqat və İnnovasiya nazirliyinin (MESRİ) təklif etdiyi 2 elan :

-    MƏRKƏZİ VƏ  ŞƏRQİ AVROPA ÖLKƏLƏRİNİN TƏDQİQATÇILARINI FRANSADA TƏŞKİL OLUNACAQ SEMİNARLAR, KOLLOKVİUMLAR VƏ  YIĞINCAQLARDA qarşılamaq üçün müştərək maliyyələşdirmə “ACCES” layihəsi


-    MƏRKƏZİ VƏ  ŞƏRQİ AVROPA ÖLKƏLƏRİNDƏ  TƏŞKİL OLUNACAQ SEMİNARLAR VƏ  YAY MƏKTƏBLƏRİNDƏ  FRANSIZ MƏRUZƏÇİLƏRİNİ qarşılamaq üçün müştərək maliyyələşdirmə “PARCECO” layihəsi

Sözü gedən elanlar ilə daha yaxından tanış olmaq üçün irəlidəki linklərə daxil ola bilərsiniz:

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2020.html


https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2020.html

Elan 26 yanvar 2020-ci ilə qədər qüvvədədir.
 

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow