FR

EVÉNEMENTS CULTURELS

DAP-Sarı dosye (İlkin Qəbul Müraciəti) proseduru / Son müraciət tarixi : 17/01/2021/Procédure DAP-Jaune (Demande d'Admission Préalable) / Date limite : 17/01/2021

Fransada memarlıq məktəbinə qəbul üçün sənəd göndərmək istəyirsiniz ?

DAP (İlkin Qəbul Müraciəti) sarı dosye prosedurundan keçmək mütləqdir !

Ali təhsilin birinci ilindən beşinci ilinədək memarlıq məktəbinə qeydiyyat, İlkin Qəbul Müraciəti, başqa sözlə DAP-Sarı adlanan proseduru altında aparılır.

30 May 2013-cü il tarixli, 2013-446 saylı fərmanla irəli sürülən DAP (İlkin Qəbul Müraciəti), Fransa Dövlət Memarlıq Diplomu almaq üçün memarlıq məktəbinə daxil olmaq istəyən Azərbaycanda yaşayan bütün azərbaycanlı və xarici tələbələr üçün məcburi bir prosedurdur. (qəbul, birinci kursdan beşinci kursa qədər hər bir təhsil ili üçün bu prosedur vasitəsilə həyata keçirilir).

Bu prosedur çərçivəsində yalnız iki memarlıq məktəbi seçə bilərsiniz.

Memarlıq təhsilinin beş ilinin heç biri üçün müraciətlər birbaşa memarlıq məktəblərinə yox, mütləq şəkildə DAP sarı təqviminə uyğun olaraq Azərbaycanda Campus France bürosuna təqdim edilməlidir.

Aşağıda DAP-sarı blankı və eləcə də « İzahedici qeydlər » sənədini yükləyə bilərsiniz :


Le formulaire d’admission préalable / İlkin qəbul müraciəti blankı
Notice explicative « dossier jaune » / « Sarı dosye » izahedici qeydləri

 

Aşağıdakı təqvimə riayət etmək vacibdir :

 

    01/11/2020 : prosedurun açıq elan olunması ;

    17/01/2021 : Campus France Azərbaycan bürosuna sənədlərin təqdim olunması üçün son tarix ;

    28/02/2021 : Campus France müsahibəsindən keçmək üçün son tarix ;

    15/05/2021 : müəssisələrin pedaqoji komissiyalarının qərarının verilməsi üçün son tarix ;

    30/05/2021 : tələbənin son qərarı ;

 

Nəzərinizə çatdırırıq ki, sənədlər 17 yanvar 2021-ci il tarixindən əvvəl Azərbaycanda Fransız İnstitutunda yerləşən Camps France bürosu üzrə koordinator - Mədinə Mollayevaya təqdim olunmalıdır (Fransa Səfirliyinin ünvanına yox) :


   Ünvan : 

   Campus France Azərbaycan bürosu : 

Füzuli küçəsi 67, AZ1014 Bakı, Azərbaycan
   İş vaxtları : I-V günlər 9 :00-13 :00 / 14 :00-18 :00
   E-mail : bakou@campusfrance.org ; 
   Tel : +994 12 596 35 80 ; +994 55 428 54 89

 

***

 

Vous souhaitez candidater dans une École d'architecture en France ?

La procédure DAP-jaune (Demande d'Admission Préalable) est obligatoire !

Toute inscription en école d'architecture de la première à la cinquième année est soumise à la procédure de Demande d'Admission Préalable ou DAP-Jaune.

La DAP, régie par le décret n° 2013-446 du 30 mai 2013, est une démarche obligatoire pour tous les étudiants azerbaidjanais et étrangers résidant en Azerbaïdjan, qui souhaitent intégrer une école d'architecture en vue d'obtenir le Diplôme d'État d'Architecte en France (l'intégration se faisant entre la première et la cinquième année du cursus).  

Elle vous impose de choisir un maximum de deux écoles d'architecture. 

Aucune demande pour l'une des cinq années du cursus architecture ne peut être envoyée directement aux écoles, elle doit obligatoirement être déposée à l'Espace Campus France Azerbaïdjan, dans le respect du calendrier DAP Jaune.

Vous trouverez ci-dessous le formulaire DAP jaune ainsi que « Notice explicative » :


Le formulaire d’admission préalable
Notice explicative « dossier jaune »

 

Il est impératif de respecter les délais du calendrier ci-après

 

    01/11/2020 : début de la campagne ;

    17/01/2021 : date limite de la soumission du dossier auprès de Campus France Azerbaïdjan ;

    28/02/2021 : date limite de passage d'entretien à Campus France ;

    15/05/2021 : date limite commissions pédagogiques établissements -décision des établissements;

    30/05/2021 : choix définitif de l’étudiant ;

 

 

 

Pour rappel, les dossiers sont à déposer, avant le 17 janvier 2021, à l’Espace Campus France Azerbaïdjan auprès de Mme Medina Mollayeva la coordinatrice de l’Espace Camps France se trouvant dans les locaux de l’Institut français d’Azerbaïdjan (et non pas à l’adresse de l’Ambassade de France): 


   Adresse : 

   Espace Campus France Azerbaïdjan : 

Rue Fuzuli 67, AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan
   Horaire du lundi au vendredi: 9h-13h / 14h-18h
   Contact : bakou@campusfrance.org ; 
   Tel : +994 12 596 35 80 ; +994 55 428 54 89

CALENDRIER ET ANNONCES

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow