FR

EVÉNEMENTS CULTURELS

Fransa Səfirinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Cənab Ramiz Mehdiyev ilə görüşü/Entretien de l’Ambassadeur de France avec M. Ramiz Mehdiyev, Président de l’Académie des Sciences Nationale d’Azerbaïdjan

27 iyul 2020-ci ildə, Fransa Səfiri Cənab Zakari Qross, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Cənab Ramiz Mehdiyev ilə görüşüb.

Onlar AMEA (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) və Fransa arasında mövcud olan əməkdaşlığı və yeni mümkün əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etdilər.   

Görüş zamanı, onlar  hər il seçilən iki azərbaycanlı doktorantın tibb, nanotexnologiya, qida təhlükəsizliyi və s. kimi müxtəlif sahələrdə tədqiqat işlərini Monpeliye şəhərində davam etdirməsinə imkan verən Monpeliye Universiteti ilə beynəlxalq müştərək doktorantura proqramının uğurlarını alqışladılar.

Onlar UFAZ-da tədris olunan kimya mühəndisliyi, kompyuter elmləri, geofizika mühəndisliyi, neft-qaz mühəndisliyi ixtisasları üzrə tədqiqat sahəsində UFAZ (Fransız-Azərbaycan Universiteti) ilə partnyorluq çərçivəsində Strasburq Universiteti ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması imkanlarını vurğuladılar.  

Humanitar elmlər sahəsində, AMEA Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin Parisdə İNALCO-da (Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri Milli İnstitutu) tədrisini təbliğ etmək istəyini bildirdi.  

Bundan əlavə, AMEA Antropologiya İnstitutu yaratma layihəsini həyata keçirmək üçün uyğun bir fransız tərəfdaşı müəyyən etmək istərdi.

***
L’Ambassadeur de France, M. Zacharie Gross, a rencontré le Président de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan, M. Ramiz Mehdiyev, le 27 juillet 2020,

Ils ont évoqué d’une part, les coopérations existantes entre l’ANAS (Académie nationale des sciences)  et la France et d’autre part, les nouvelles perspectives de coopération possibles. 

Ils se sont félicités du succès du programme de  cotutelles internationales de thèse avec l’Université de Montpellier qui permet à deux doctorants azerbaidjanais sélectionnés chaque année de poursuivre leurs travaux de recherche à Montpellier dans différents domaines tels que la médecine, les nanosciences, la sécurité alimentaire, etc.

Ils ont souligné l’opportunité d’établir une coopération avec l’Université de Strasbourg en partenariat avec l’UFAZ (Université Franco-azerbaïdjanaise) en matière de recherche dans les domaines de spécialités de l’UFAZ : génie chimique, informatiques, géophysique, génie pétrolier.

Par ailleurs, dans le domaine des sciences humaines, l’ANAS a fait part de son souhait de promouvoir l’enseignement de la langue et de la civilisation azerbaidjanaises à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) de Paris et à l’Université de Strasbourg.

En outre, l’ANAS souhaiterait identifier un partenaire français idoine pour conduire un projet de création d’un Institut d’anthropologie.  

semamsemamama

semakf

CALENDRIER ET ANNONCES

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow