FR

EVÉNEMENTS CULTURELS

6ème Salon International du Livre de Bakou

6ème Salon international du livre de Bakou : Rencontre avec Jean Christophe RUFIN, écrivain et académicien.  

 

Samedi 28 septembre 2019 à 15h30 au Palais des Sports  de Bakou

(AZ 1000, 26A Neftchilar Ave., Sabail Dist., Bakou – à proximité du Musée du tapis sur le boulevard)

 

L’écrivain et académicien français, Jean Christophe Rufin, présentera son roman « Le tour du monde du roi Zibeline  » publié en azérbaïdjanais par les Editions Qanun.

(Conférence en français avec la traduction en azerbaïdjanais, animation par le Directeur des éditions Qanun, M. Shahbaz Khuduoglu) ) - ( localisation : scène de l’Espace ouvert au cœur du hall du Salon)   

 

L’Ambassadeur de France en Azerbaïdjan, Monsieur Zacharie Gross, aura le plaisir d’accueillir lors du Salon international du livre de Bakou l’écrivain Jean Christophe Rufin à l’occasion de la présentation de son roman « Le tour du monde du roi Zibeline » publié en azerbaïdjanais  (Editions Gallimard/Qanun).

 

Né en 1952 et médecin de formation, Jean Christophe Rufin fut un des pionniers du mouvement humanitaire Médecins Sans Frontières. Il a écrit 17 romans, qui lui ont valu les principaux prix littéraires français (Prix Goncourt du Premier roman, Prix Goncourt, Prix interallié…), et un grand succès de librairie. Depuis plus de 20 ans, il figure au palmarès des auteurs français les plus vendus.

Élu en 2008 à l’Académie Française, dont il fût le plus jeune membre, il occupe le siège numéro 28, à la place occupée auparavant par Henri Troyat.

Jean Christophe Rufin a également été Ambassadeur de France au Sénégal de 2007 à 2010.

 

Le roman « Le tour du monde du Roi Zibeline » romance la vie d’Auguste Benjowski, noble hongrois du XVIIIème siècle, qui fût à la fois aventurier, explorateur de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie et « roi de Madagascar ». L’ouvrage s’inspire de ses « Mémoires et Voyages ».

 

Un autre roman de Jean Christophe Rufin, « Le Grand cœur » sera prochainement publié en traduction azerbaïdjanaise par le même éditeur avec le bénéfice du programme de soutien à la publication de l’Institut Francais d’Azerbaïdjan, au même titre que « Chanson Douce » de Leila Slimani (Prix Goncourt 2016) et « Le Capital du 21e siècle » de Thomas Piketty. Ces deux ouvrages seront présentés dans le cadre du Salon International du Livre sur le stand de l’Institut Français d’Azerbaïdjan (du 27 au 29 septembre).  

 

Entrée libre

 

http://mct.gov.az/az/umumi-xeberler/vi-baki-beynelxalq-kitab-sergi-yarmarkasi-kecirilecek

 

http://mct.gov.az/en/common-news/a10299

 

***

 

VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası : Yazıçı və Fransa Akademiyasının üzvü Jan Kristof Rüfən ilə görüş.

 

28 sentyabr 2019 şənbə günü saat 15.30 –da Əl oyunları sarayında. ( Səbail rayonu Neftçilər prospekti 26A AZ1000, Xalça Muzeyinin qarşısı)

 

Fransız yazıçısı və Fransa Akademiyasının üzvü Jan Kristof Rüfən « Kral Zibelinin dünya səyahəti » romanının azərbaycan dilində Qanun Nəşriyyat Evi tərəfindən dərc olunması münasibətilə təqdimat keçirəcəkdir.

(təqdimat fransızca azərbaycan dilinə tərcümə ilə, Qanun Nəşriyyat Evinin rəhbəri Cənab Şahbaz Xuduoğlu tərəfindən canlandırılacaqdır) – (məkan: Sərginin mərkəzində qurulmuş açıq zal)

 

Fransanın Azərbaycandakı Səfiri,  Cənab Zakari Qross yazıçı Jan Kristof Rüfəni Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında qarşılamaqdan və onun azərbaycan dilinə tərcümə edilib dərc olunmuş  “Kral Zibelinin dünya səyahəti” (Qallimar/Qanun nəşriyyat evləri) kitabının təqdimatında iştirak etməkdən şərəf hissi duyacaqdır.

 

1952-ci ildə anadan olmuş Jan Kristof Rüfən peşəcə həkimdir və Sərhəd Tanımayan Həkimlər humanitar hərəkatının yaradıcılarındandır. Müəllifi olduğu 17 roman ona Fransanın ədəbiyyat səhəsində ən nüfuzlu mükafatlarını qazandırmış ( Qonkur İlk Roman mükafatı, Qonkur mükafatı, İnteralye mükafatı...) və çox sayda nəşrləri satılmışdır. Adı 20 ildən artıq fransız yazıçıları arasında ən çox kitabları satılan kateqoriyaya daxildir.

 

2008-ci ildə Fransa Akademiyasına seçilmiş və ən gənc üzv adına layiq olmuşdur. Əvvəllər Anri Troyanın Akademiyada iclas etdiyi 28-ci nömrə altında iştirak edir.

Jan Kristof Rüfən eləcə də Fransanın Seneqalda Səfiri vəzifəsini 2007 – 2010 tarixlərində icra etmişdir.

 

« Kral Zibelinin dünya səyahəti » romanı XVIII-ci əsrdə yaşamış, macəra axtaran, Avropaya, Asiyaya və Afrikaya tədqiqat səfərləri etmiş və « Madaqaskar kralı » adını daşıyan macar zadəganı haqqdadır. Kitabın yazılmasında müəllif ilhamı « Xatirələr və Səyahətlər » adlı kitabından tapmışdır.

 

Jan Kristof Rüfənin « Böyük Ürək » romanı Azərbaycan Fransız İnstitutunun nəşrə dəstək proqramı çərçivəsində tezliklə azərbaycan dilində dərc olunması nəzərdə tutulub. Sözü gedən proqram vasitəsilə bir sıra digər fransız yazıçılarının əsərləri (Qonkur 2016 mükafatına layiq görülmüş Leyla Slimaninin « Dayə » romanı, Toma Piketinin « 21- ci əsrin Kapitalı » kitabı )  azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Adları qeyd olunan son iki kitab 27-29 sentyabr tarixlərində Əl oyunları sarayında keçiriləcək VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında Azərbaycanda Fransız İnstitutunun güşəsində təqdim olunacaqlar.

 

Giriş sərbəstdir

 

http://mct.gov.az/az/umumi-xeberler/vi-baki-beynelxalq-kitab-sergi-yarmarkasi-kecirilecek

 

http://mct.gov.az/en/common-news/a10299

 

 

***

 

 

6-я Бакинская Международная Книжная ярмарка: Встреча с писателем и членом Французской Академии Жан Кристоф Рюфеном.

 

Суббота 28 сентября 2019 в 15:30, Дворец ручных игр ( Сабаил, проспект Нефтчиляр 26А, AZ1000, рядом с Музеем Ковра)

 

Французский писатель и академик Жан Кристоф Рюфен проведет презентацию по случаю издания перевода его романа «Кругосветное путешествие царя Зибелина» на азербайджанский язык издательским домом Ганун,.

(Конференция на французском языке с переводом на азербайджанский, ведущий конференции Директор издательского дома Ганун Господин Шахбаз Худуоглы) – ( конференция состоится в открытом пространстве в центре ярмарки)

Посол Франции в Азербайджане Господин Закари Гросс почтет за честь встретить в рамках Бакинской Международной Книжной Ярмарки Жан Кристоф Рюфена по случаю издания перевода его романа на азербайджанский язык «Кругосветное путешествие царя Зибелина» (Издательства: Галлимар/Ганун).

 

Рожденный в 1952 и врач по образованию, Жан Кристоф Рюфен был одним из пионеров гуманитарного движения «Медицина без границ».

Он написал 17 романов, которые были награждены главными литературными премиями (Премия «Гонкур за первый роман», премия «Гонкур», Премия Интералье…), и имели большой успех при продаже. Более 20-ти лет он считается французским автором бестселлеров.

Избранный в 2008-м году во Французскую академию, будучи его самым молодым членом, он числился на 28-м месте, которое до него занимал Генри Троя.

Жан Кристоф Рюфен в 2007- 2010 гг. занимал пост посла Франции в Сенегале.

 

Роман «Кругосветное путешествие царя Зибелина» посвящен жизни Огюста Бенджовски, путешественнику, исследователю Европы, Азии и Африки «Царю Мадагаскара», венгерскому дворянину, проживающему в 18-м веке. Вдохновение к написанию произведения автор исчерпал из своего произведения «Мемуары и Путешествия».

 

Другой перевод на азербайджанский язык романа писателя Жан Кристоф Рюфена «Большое Сердце» издастся в рамках программы Французского Института в Азербайджане «Помощь для издания» в скором времени. В рамках данного проекта другие французские произведения, такие как «Нежная песня» Лейлы Слимани (премия «Гонкур», 2016), «Капитал 21-го века» Томаса Пикетти, были переведены на азербайджанский язык. Данные произведения будут представлены на стенде Французского Института в Азербайджане на 6-й Бакинской Международной Книжной Ярмарке.

 

Вход свободный.

 

http://mct.gov.az/az/umumi-xeberler/vi-baki-beynelxalq-kitab-sergi-yarmarkasi-kecirilecek

 

http://mct.gov.az/en/common-news/a10299

 

 

 

 

 

6ème Salon International du Livre de Bakou

 

Notre emplacement

Adresse:

Rue Fuzuli 67,

AZ1014 Bakou, Azerbaïdjan

Tél .: (+99412) 596 35 80

arrow